Política de privacitat

En vigor el Reglament General Europeu de Protecció de Dades hem de facilitar-li informació detallada relativa al tractament de les seves dades personals per part de PLANXISTERIA INDUSTRIAL CARPAU, SL. 

En compliment d’aquesta obligació, l’informem del següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

L’informem que PLANXISTERIA INDUSTRIAL CARPAU, SL (en endavant, “CARPAU”) amb domicili a Terrassa (Barcelona), Carrer Apol·lo 11, Polígon Industrial Can Parellada, (08228) i amb direcció de correu electrònic a aquests efectes carpau@carpau.es és el responsable del tractament de les seves dades personals.

Així mateix, CARPAU l’informa que no està subjecta a obligació de designar Delegat de Protecció de Dades. No obstant això, per a qualsevol consulta, petició o aclariment relativa al tractament de les seves dades personals, pot realitzar les seves sol·licituds a les direccions electrònica i postal indicades amb anterioritat.

QUÈ DADES TRACTEM D’UD. I COM ELS HEM OBTINGUT 

CARPAU tracta les següents dades personals:

  • Aquells dades inicials voluntàriament subministrades per vostè. En relació amb la seva sol·licitud de registre com a proveïdor i / o client i usuari, la seva sol·licitud d’informació a la nostra empresa, o la seva sol·licitud de rebre serveis oferts per CARPAU. A cada formulari li indicarem de forma clara i precisa les dades que han de ser facilitades per vostè. De forma obligatòria, per poder dur a terme la sol·licitud, petició o servei que Un. A cada moment ens sol·liciti.
  • Aquells dades que, amb posterioritat a la seva sol·licitud inicial, siguin generats o intercanviats amb l’usuari amb motiu del compliment per CARPAU de la sol·licitud inicial.

Dades personals que l’Usuari aporti mitjançant una xarxa social per a la gestió de la seva sol·licitud. Aquestes dades depenen de la configuració de privacitat de cada usuari, de l’ús que cada usuari de la xarxa social realitzi, així com de les polítiques de privacitat pròpies de la xarxa social de què es tracti.

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS 

CARPAU tracta les seves dades per gestionar i tramitar les sol·licituds que rebi de Un., Ja sigui d’informació, registre o recepció de serveis, així com de les derivades de la relació comercial com a proveïdors i / o clients.

Així mateix, i sempre que Un. Ens hagi atorgat el seu consentiment amb anterioritat a aquesta comunicació, CARPAU tractarà les seves dades per enviar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis, i altres relacionats amb el nostre objecte social.

PER QUÈ MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS 

CARPAU està legitimada per tractar les seves dades a efectes de gestió i tramitació de les sol·licituds, en ser necessari per al compliment de les obligacions contractuals de CARPAU en relació amb aquestes sol·licituds.

El tractament de les seves dades personals respecte a l’enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis de CARPAU està legitimat pel consentiment exprés que Un. Ens hagi atorgat, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. En cas que Un. Revoqui el seu consentiment, aquesta revocació no afectarà la licitud del tractament de dades realitzat per la nostra entitat amb anterioritat a la seva revocació.

QUAN I PER QUÈ MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS 

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què CARPAU està subjecta per la seva activitat
  • Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que CARPAU hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals CARPAU té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

Si en el futur CARPAU realitzés altres cessions de dades personals, l’informarà oportunament.

DURANT QUANT TEMPS guardarem les seves dades

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb CARPAU i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades a l’inici d’aquesta comunicació.
Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

  • A través de les adreces electrònica i postal indicades anteriorment.
  • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.